Om bloggen

Hej och välkommen till vår blogg!

Gula Pärlor är en sida som är skapad av klassläraren Carina Johansson i syfte att synliggöra vårt dagliga arbete och låta eleverna bekanta sig med modern informationsteknik. Sidan fick namnet Gula Pärlor eftersom barnen i klassen går på fritidshemmet ”Gulan” och att de är 27 små underbara pärlor! Dessa pärlor går i årskurs 2 på Enskede skola. Skolan ligger i gamla Enskede i södra Stockholm. Skolan är en F-9 skola med ca 950 elever.
Syftet är som sagt att synliggöra vårt dagliga arbete och våra tänkta besökare är barn och föräldrar i klassen men också släkt, vänner och bekanta, kollegor på skolan och andra nyfikna. Vi har valt att bara fota elevarbeten och situationer där eleverna inte kan identifieras, allt för att inte bryta mot några bestämmelser. Sidan är skapad genom en klassbloggs-mall via moobis.se.
Eleverna är nyfikna, vetgiriga och vi håller dagligen koll på antalet besökare, nya kommentarer mm. De flesta inläggen är skrivna av klassläraren Carina, men tanken och meningen är att barnen vartefter också ska vara med och skriva på vår sida. Nu när vi varit igång en tid så börjar frågan komma: – Kan vi få blogga om det? Det tycker jag känns roligt! Klassvärdarna publicerar också veckovis sina meningar om veckan.
Bilder som publiceras på bloggen är fotade av klassläraren Carina med en enkel mobilkamera. Har någon annan fotat så är bilderna publicerade med dennes medgivande. Klassläraren är ”ansvarig utgivare” och allt publicerat material kontrolleras av henne dvs. ingen trycker ”publicera” innan inlägget är kontrollerat. Vi jobbar med att medvetandegöra eleverna om publicering på nätet, vem som kan se vad och vilka källor vi kan lita på.
Olämpliga eller kränkande kommentarer kommer direkt att tas bort och ni läsare ombedes också att rapportera om ni finner något olämpligt innehåll.
Mitt eget IT-intresse ökade då jag på en tidigare arbetsplats hade uppdraget att vara PIM-examinator(IT-satsning för pedagoger). Detta uppdrag ökade mina kunskaper och gjorde mig nyfiken på att hela tiden lära mig mera. På denna skola är jag delaktig i IT-gruppen och vårt arbete är att försöka sprida vår nyfikenhet och vårt intresse till kollegorna på skolan. Blogga har varit något som jag länge varit nyfiken på. Tidigare såg jag hinder i form av alla bestämmelser kring publicering på internet och svårigheter som att bygga en egen webbplats. Skolans IT-grupp arbetade med frågor kring publicering på nätet och plötsligt kändes inte det längre så svårt. Sedan kom jag i kontakt med moobis.se och allt kändes då så mycket enklare. En kort tid senare så var jag igång med vår klassblogg och idag publicerar vi nya inlägg var och varannan dag! Vi får mycket uppskattning för detta moderna sätt att synliggöra och berätta om vår vardag.
Förra läsåret var vi med i Webbstjärnas klassbloggstävling, varför det då? Jo, jag är stolt över det som vi åstadkommit hitintills och jag vet att eleverna också är det! Jag har fått mycket positiv feedback kring vår blogg och det känns kul att så många följer vårt skolarbete. Jag vill också med vår lilla berättelse visa kollegor att det inte alls är så svårt, och att det inte alls tar så mycket tid att blogga!
Vinna eller försvinna? Självklart vill man vinna när man är med i en tävling, men i detta fall så är det också en utmaning i form av att jag tror att jag och eleverna genom detta kommer att lära oss mycket. Jag har ändrat mitt tankesätt kring dokumentation och kommunikation så att det lätt kan anpassas till bloggen och jag märker att barnen också är medvetna. Vi är alla nyfikna, intresserade och vetgiriga. Vår sida är skapad via en enkel mall och vi fyller den med det innehåll som vi är stolta över och som vi vill visa upp, och på detta sätt så blir den personlig. Jag tycker att det är ett bra sätt att välkomna föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar, bekanta, kollegor, skolledning mm. till vårt klassrum. Jag missar aldrig ett tillfälle att publicera vår blogg-adress. Adressen finns inlagd i min e-postsignatur både utskriven som webbadress och som QR-kod.
Alla är välkommna att kommentera våra inlägg, ni kan också trycka på gilla-knappen.
Hoppas att ni kommer att gilla vår sida!
Välkomna att följa ”Gula Pärlor”!

Allt som vi gör i skolans värld ska vi också försöka koppla till våra styrdokument. Här nedan finner ni mina kopplingar mellan bloggandet och Lgr-11(Läroplan för grundskolan);
– 2. Övergripande mål och riktlinjer
2.1 Normer och värden: ”Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.” (s.12)
2.2 Kunskaper
”Skolan ska ansvara föra tt varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.”(s.14)
”Läraren ska ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel.”(s.14)
2.3 Elevernas ansvar och inflytande
”Läraren ska svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer.”(s.15)
2.4 Skola och hem
”Läraren ska samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling.” (s.16)
-3. Kursplaner
3.1 Bild
Syfte
Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
”Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.” (s.20)
”Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.” (s.20)
Centralt innehåll i årskurs 1-3
Bildframställning
”Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.”
3.15 Samhällskunskap
Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
”Söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet.” (s.200)
3.17 Svenska
Syfte
Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
”Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.”(s.222)
”Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.” (s.222)
Centralt innehåll i årskurs 1-3
Läsa och skriva
”Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.” (s.223)
”Handstil och att skriva på dator.” (s.223)
Kunskapskrav
Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3
”Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.” (s.227)
3.20 Teknik
Syfte
”Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.” (s.269)
Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
”Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.” (s.269)
Centralt innehåll i årskurs 1-3
Tekniska lösningar
”Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.” (s.270)

Om du vill kontakta oss, gör du det på följande vis:

Carina Johansson – carina.d.johansson@stockholm.se

3 comments
  1. Imponerande bra jobbat Carina!

  2. PS Arvids farfar

  3. Vilket bra initiativ, som inte endast handlar om 27 små pärlor utan även om tre lite större sådana!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *